menu

designSUPERMARKET

international design event

Supermarkety již neodmyslitelně patří ke společnosti 21. století. Jsou to chrámy spotřební kultury s vlastními marketingovými postupy, sveřepou logistikou a systémem fungování. Jejich výskyt obzvlášť na českém území je tak enormní, že se staly součástí života každého z nás. Festival designSUPERMARKET je osobitou odpovědí na tento fenomén, který se mu snaží vzdorovat a kontrovat souborem zážitků naprosto odlišné povahy. designSUPERMARKET zaručuje zážitky nenavázané na levné produkty masové výroby pochybného estetického vzhledu, ale na originální, jedinečná a dobře zpracovaná díla mladých tvůrců, která mají silný výraz a přidanou hodnotu. Důvodem, proč designSUPERMARKET vznikl, je současná rozpačitá situace v oblasti autorského designu.

Příležitostí, při nichž se nastupující generace designérů a umělců mohou představit širší veřejnosti, je minimum a konkurenční síla nadnárodních koncernů a značek veliká. Základní platforma, která by designéry podporovala, propagovala, poskytovala jim prostor pro prezentaci i setkávání a zastřešovala jejich práci, v České republice stále chybí. designSUPERMARKET se snaží být záchytným bodem v tomto vzduchoprázdnu a pro začínající, ale i zavedené designéry nastupující generace, být jedním z důvodů, proč nepropadnout čistě komerčním zakázkám. V neposlední řadě chce designSUPERMARKET těmto mladým kreativcům posloužit jako dočasné centrum, kde se budou scházet, debatovat, vyměňovat si názory, zkušenosti a také navazovat kontakty či nové druhy spolupráce.

Copyright Fresh Films © 2020
Kubelíkova 27,130 00 Prague 3, Czech Republic, phone: +420 296 330 940, email: info(at)freshfilms.cz
Films | Film Festival | Video mapping | Eventy
| Design
/